Pengertian Aqiqah Menurut Bahasa | Islam | Lengkap

Pengertian Aqiqah – Mempunyai buah hati benar-benar sangat menyenangkan buat orangtua. Dan salah satunya arah dari berkeluarga ialah mempunyai keturunan yang menyejukkan hati. Akan tetapi, dalam tiap-tiap anak yang lahir di dalam keluarga mempunyai satu keharusan yang perlu dipenuhi dengan tiap-tiap orangtua muslim yang perlu dituanaikan.

Tiap-tiap orangtua yang mempunyai anak di dalam keluarga mereka mempunyai keharusan untuk lakukan aqiqah pada anak – anak mereka. Di dalam islam sudah diterangkan dengan lengkap dan jelas baik dalam Al-qur’an, Hadits, dan keterangan beberapa ulama.

Buat anda adalah keluarga baru yang belumlah tahu berkaitan aqiqah serta keterangan didalamnya. Di bawah ini ialah keterangan berkaitan pengertian aqiqah, aqqiqah menurut islam, pengertian aqiqah menurut bahasa serta arti. prasyarat aqiqah, hukum aqiqah, hukum aqiqah dalam islam, dalil aqiqah/akikah.

arah aqiqah, doa aqiqah, waktu penerapan aqiqah, aqiqah sesudah dewasa. kambing aqiqah, prasyarat kambing aqiqah, tasyakuran aqiqah, ketetapan hewan aqiqah. aqiqah anak, aqiqah anak lelaki, aqiqah anak wanita, tata langkah aqiqah, serta beda aqiqah dengan qurban.

Pengertian Aqiqah

pengertian aqiqah menurut islam

Pengertian aqiqah adalah satu bentuk beribadah pada Allah atas lahirnya seseorang anak baik itu lelaki ataupun wanita. Di mana, aqiqah atau Al aqiqah sendiri adalah hewan yang dikurbankan cuma pada Allah lewat cara menyembelih hewan itu. Dengan lakukan aqiqah adalah satu bentuk pendekatan diri serta perkataan perasaan sukur pada kesenangan Allah.

Aqiqah ikut adalah pemungutan rambut yang tumbuh dikepala bayi yang di mana, hewan sembelihan bersamaan di hari rambut bayi itu dipotong.

Pengertian Aqiqah Menurut Bahasa Serta Arti

Menurut bahasa aqiqah datang dari kata ’Aqiqah datang dari kata ’aqqu (عَقُّ) yang memiliki makna potong. Kata potong di tempat ini ada dua type yakni memotong dalam pengertian mencukur rambut bayi yang akan diaqiqah. Lalu, arti kata potong yang ke-2 ialah menyembelih hewan kurban untuk bayi yang diaqiqahkan.

Pengertian Aqiqah Menurut Islam

Aqiqah menurut islam serta sunnah ada banyak keterangan dari beberapa teman dekat serta ulama ahlusunnah. Di mana, beberapa keterangan mengenai aqiqah menurut islam:

a. Ibnul-Qayyim menukil pengucapan Abu ’Ubaid bahwasannya Al-Ashmaa’iy dan sebagainya berkata :”Pada aslinya arti ’aqiqah itu ialah rambut bawaan yang berada di kepala bayi saat lahir.” Akan tetapi, arti ini dijelaskan untuk kambing yang disembelih saat ’aqiqah sebab rambut bayi dicukur saat kambing itu disembelih.

b. Al-Jauhari menjelaskan : ”Aqiqah ialah menyembelih hewan di hari ketujuhnya, serta mencukur rambutnya”. Setelah itu Ibnul-Qayyim berkata : “Dari keterangan ini jelaslah jika aqiqah itu dijelaskan demikian sebab memiliki kandungan dua unsur diatas serta ini lebih utama”.

c. Oleh karenanya, pengertian ’aqiqah dengan syar’iy yang sangat pas ialah binatang yang disembelih sebab kelahiran seseorang bayi menjadi ungkapan perasaan sukur pada Allah ta’ala dengan kemauan serta kriteria spesifik.

Sudah jelas bukan, pengertian aqiqah dari penjelasan di atas. Setelah Anda tahu seberapa pentingnya aqiqah, sangat disayangkan jika Anda belum melaksanakan untuk buah hati atau bahkan diri Anda sendiri.

Jangan khawatir soal harganya, karena ada Paket Aqiqah sahabat yatim yang menawarkan harga yang terjangkau. Selain harganya, tentu rasanya pas di lidah dan insyaallah sesuai syari’at islam.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *