Tuntunan Sholat Dhuha Lengkap | Doa | Jumlah Rakaat | Hukum

Tuntunan Sholat Dhuha – Sebelum masuk mengulas Tata Langkah Sholat Dhuha, kita kenali terlebih dulu apakah itu Sholat Dhuha.

Sholat Dhuha adalah sholat sunnah yang teratur ditangani oleh beberapa ulama’ Salafus Shalih. Mereka beberapa Salafus Shalih tetap teratur serta Istiqomah kerjakan shalat sunnah dhuha, baik dalam kondisi mukim atau safar/melancong.

Shalat Dhuha ikut belum pernah dibiarkan oleh Shahabat Abu Hurairah Radliyallahu ‘anhu. Sabda beliau: Kekasihku Muhammad SAW sudah berwasiat kepadaku tiga perihal, yakni: puasa tiga hari tiap-tiap bulan, dua rokaat Dhuha serta Witir sebelum tidur. [Muttafaqun ‘alaihi].

Hadits diatas tunjukkan begitu utamanya 3 beribadah sunnah itu, yang diantaranya ialah shalat sunnah dhuha. Manfaat dari beribadah sunnah sendiri ialah untuk menutupi kekurangan dibanding Beribadah fardhu yang kurang prima.

Baca Juga: macam macam sholat sunnah

Tuntunan Sholat Dhuha Lengkap

tuntunan sholat dhuha

Sangat dikit sholat sunnah dhuha ini ditangani dua rakaat, bisa empat rakaat, delapan rakaat atau 12 rakaat. Kemauan dikerjakan saat mengusung tangan takbiratul ihram dalam hati, serta disunnahkan untuk melafalkannya.

Untuk doanya cuma dikerjakan 1x sesudah tuntas kerjakan shalat dhuha, walau shalat yang ditangani lebih dari dua rakaat. Jadi bukan tiap-tiap dua rakaat salam lantas berdoa.

Untuk urut-urutan tata langkah sholat dhuha ialah seperti berikut:

1. Niatan sholat Dhuha saat takbirotul Ihram

Mengenai hukum dari melafalkan kemauan shalat sendiri menurut persetujuan madzhab Syafi’i serta Hanbali ialah sunnah. Manfaat dari melafalkan kemauan sendiri ialah untuk memperingatkan hati hingga lebih mantap serta khusyu’ dalam menjalankan shalatnya.

Sedang menurut madzhab Maliki serta Hanafi memandang jika melafalkan kemauan sebelum mengusung tangan takbirotul ihram tidak disyariatkan, terkecuali buat orang yang kuatir (ragu-ragu dengan tujuannya).

Menurut Madzhab Imam Malik, hukum melafalkan kemauan dalam shalat ialah khilaful aula (menyalahi keutamaan), serta untuk orang yang terserang masalah kuatir ialah sunnah.

Sedang menurut madzhab Hanafi, hukum melafalkan kemauan dalam shalat ialah bid’ah, akan tetapi baik (istihsan) buat orang yang mempunyai masalah penyakit kuatir.

2. Membaca Doa Iftitah (Sunnah)

3. MembacaSurotul Fatihah

4. Membaca Surat Ad-Dhuha pada rakaat pertama, serta surat As-Syams pada rakaat ke-2 (Sunnah)

5. Ruku’

6. I’tidal

7. Sujud

8. Duduk diantara dua sujud

9. Sujud ke-2

10. Berdiri kembali meneruskan rakaat ke-2 (sama dengan diatas)

11. Tasyahud Akhir (sesudah sujud ke-2 pada rakaat ke-2)

12. Salam

13. Membaca Doa Sholat Dhuha

Doa sholat dhuha

Doa Sholat Dhuha Latin:

“Allaahumma Innad Dhuhaa a dhuhaa ika, wal bahaa a bahaa ika, wal jamaala jamaaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrota qudrotuka, wal ‘ishmata ‘ishmatuka. Allaahumma Ingkaana rizqii fis samaa i faanzilhu, wa ingkaana fil ardhi faakhrijhu, wa ingkaana mu’assiron fayassirhu, wa ingkaana harooman fathohhirhu, wa ingkaana ba’iidan faqorribhu. Bihaqqi dhuhaa ika, wabahaa ika, wajamaalika, waquwwatika, waqudrotika, aatinii maa aataita ‘ibaadakas sholihiin.”

Jumlah Rakaat Sholat Dhuha

Jumlahnya rakaat sholat dhuha sangat dikit dadalah dua, perihal ini telah disetujui oleh beberapa Ulama’ berdasar pada hadits nabi serta tidak ada perselisihan di dalamanya.

Akan tetapi, ada khilafiyah di antara mereka dalam mengambil keputusan batas rakaat sholat sunnah dhuha. Dalam perihal ini sekurang-kurangnya ada tiga ketidaksamaan opini

Baca Juga: Sholat Dhuha Lengkap

Hukum Sholat Dhuha

Hukum Shalat Dhuha ialah sunnah muakkad, yakni sunnah yang begitu disarankan, karena Nabi SAW sendiri mengerjakannya serta membuatnya menjadi satu washiat.

Itulah Tuntunan Sholat Dhuha yang bisa Anda ikuti. Jika kurang jelas, cari terus seputar Tuntunan Sholat Dhuha Lengkap di website lainnya. Jangan lupa untuk menanyakan ke ustadz Anda agar tidak salah dalam menjalankan ibadah sunnah ini.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *